ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
วันพุธ, 25 ตุลาคม 2566 ::: อ่าน 64
อ่านต่อ...

ข่าวสารหน่วยงานภายใน

ข่าวจากศูนย์คอมพิวเตอร์

IMAGE การเพิ่มปฏิทินงานไปยัง GCalendar ของกลุ่มงานต่าง ๆ
วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2565 ::: อ่าน 205
ส่วนของผู้สร้างปฏิทิน 1. https://calendar.google.com/ 2. ปฏิทินอื่น ๆ (สร้างปฏิทินใหม่ ระบุชื่อที่ต้องการ  กดสร้างปฏิทิน) 3. ตั้งค่า (การตั้งค่า) 4. เลือกชื่อปฏิทินที่ต้องการด้านซ้ายมือ เช่น วิชาการ5.... อ่านต่อ...
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรียน
วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 ::: อ่าน 320
จำนวน ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ครู 1 เครื่อง นักเรียน 18 เครื่อง รวม 19 เครื่อง   ห้องคอมพิวเตอร์ 2ครู 1 เครื่อง นักเรียน 15 เครื่อง รวม 16 เครื่อง  ... อ่านต่อ...
IMAGE การกำหนดปีปฏิทินใหม่ สำหรับระบบงานสารบรรณ ใน SMSS
วันอังคาร, 03 มกราคม 2566 ::: อ่าน 256
ให้ผู้ดูแลระบบ SMSS เพิ่มผู้ดูแลงานสารบรรณ(เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางของโรงเรียน) แล้วให้เจ้าหน้าที่สารบรรณเข้าไปกำหนดปีปฏิทินทุก ๆ วันที่ 1 ของปีในระบบ SMSS ... อ่านต่อ...
IMAGE Joomla can't upload files over 1MB
วันอังคาร, 03 มกราคม 2566 ::: อ่าน 179
Please observed your hosting the following 1.if your directory is your_domain/public_html/ you can see folder name cgi_bin/ edit .htaccess fill following text 2 line and save   php_value upload_max_filesize 1000M php_value post_max_size 1024M   2.if your directory is your_domain/public_html and can't find the cgi_bin you can go to your joomla website directory and create file .htaccess and fill 2 line and save   php_value upload_max_filesize 1000M php_value post_max_size 1024M   in my lab... อ่านต่อ...

คลังสื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ

การใช้ Kahoot ช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน
วันพุธ, 23 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 64
การใช้ Kahoot ช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน อ่านต่อ...
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
วันพุธ, 23 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 62
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน อ่านต่อ...
ความคล้าย
วันพุธ, 23 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 73
บทเรียนเรื่องความคล้าย อ่านต่อ...
แบบฝึกทักษะเลขยกกำลัง
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 83
อ่านต่อ...
IMAGE พีทาโกรัส
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 77
  <iframe อ่านต่อ...
IMAGE การอ่านจบใจความสำคัญ
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 74
  อ่านต่อ...
IMAGE วรรณคดี ม 6
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 69
อ่านต่อ...
IMAGE ชนิดของคำ
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 95
อ่านต่อ...
IMAGE การอ่านคิดวิเคราะห์จากบทความ
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 86
อ่านต่อ...
IMAGE Containers & Quantities M.1 P.83
วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 ::: อ่าน 15
อ่านต่อ...
IMAGE All about Chistmas M.2
วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 ::: อ่าน 121
อ่านต่อ...
IMAGE Food and Drinks M.1
วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 ::: อ่าน 252
อ่านต่อ...
IMAGE Clothes M.1
วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 ::: อ่าน 85
อ่านต่อ...
IMAGE Have got, Has got M.2
วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 ::: อ่าน 124
อ่านต่อ...
เรียนต่อ สายไหนดี
วันเสาร์, 19 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 93
งานนำเสนอ สนุก เพื่อนที่ดีที่สุด คำอวยพร ลวดลายและรูปทรง นามธรรม มีสีสัน โดย นางธัญญนันต์ เตียวเจริญกุล อ่านต่อ...
หลักการเลือกอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
วันเสาร์, 19 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 142
ขนมหวาน โดย นางวัชรีกร อินหา อ่านต่อ...
การเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ
วันเสาร์, 19 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 96
การเรียน โดย นางธัญญนันต์ เตียวเจริญกุล อ่านต่อ...
อาชีพในอนาคต
วันเสาร์, 19 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 70
งานนำเสนอ สนุก เกม ความทรงจำ สติกเกอร์และป้าย มีสีสัน โดย นางสาวอัจจิมา จรอนันต์ อ่านต่อ...
การศึกษาต่อสายอาชีพ
วันเสาร์, 19 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 84
สีเขียว สีฟ้า ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พรีเซนเทชั่นระดมสมอง โดย สุภาพร ขวัญทอง อ่านต่อ...
IMAGE ประวัติและวิวัฒนาการของการละครไทย
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 57
  https://youtu.be/wu6sHNUDEv4 อ่านต่อ...
IMAGE วงดนตรีพื้นเมือง
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 61
    อ่านต่อ...
IMAGE วงจรของสี
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 71
          อ่านต่อ...
การวาดภาพลายเส้น
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 ::: อ่าน 75
อ่านต่อ...
IMAGE การรับส่งบอลกีฬาแชร์บอล
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 83
      อ่านต่อ...
IMAGE ระบบต่างๆของร่างกาย
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 62
  อ่านต่อ...
IMAGE การปฐมพยาบาล Natthawat s.
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 72
  อ่านต่อ...
IMAGE ยิมนาสติก
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 74
อ่านต่อ...
IMAGE ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 96
  อ่านต่อ...
IMAGE ปัญญาประดิษฐ์: Chat GPT
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 54
            อ่านต่อ...
IMAGE เลขนัยสำคัญ
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 83
อ่านต่อ...
IMAGE โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 57
อ่านต่อ...
IMAGE การสังเคราะห์ด้วยแสง
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 76
   อ่านต่อ...
IMAGE แรงพยุง
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 63
  อ่านต่อ...
IMAGE กฎหมาย
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2566 ::: อ่าน 78
อ่านต่อ...